Garanție

QUICKFIT PREMIER AUTOPARTS S.R.L., cu sediul social în Sat Sălcioara, Comuna Ghergheasa, Strada 3, Nr. 255A, Județ Buzău, acordă garanție conform normelor legale (Legea nr. 449 din 2003 – privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare) si normelor interne ale societății.

Modalitatea de acordare a garanției constă în: reparare sau înlocuire.

Garanția se acordă după cum urmează:

  • Fose septice, stații de epurare, separatoare ulei, separatoare grăsimi, rezervoare pentru lichide: 30 ani la coroziune în sol;
  • Pompe electrice: 1 an.

    Toate reparațiile se efectuează la QUICKFIT PREMIER AUTOPARTS S.R.L., cu sediul social în Sat Sălcioara, Comuna Ghergheasa, Strada 3, Nr. 255A, Județ Buzău. Pentru garanție trebuie prezentate următoarele documente în original: Factura fiscală, Certificatul de garanție.

    NU se acordă garanție pentru:
  • Defectele cauzate de utilizarea necorespunzătore, nerespectarea instrucțiunilor de montaj, exploatare și întreținere, din manualul tehnic al produsului;
  • Pierderea sau deteriorarea facturii fiscale și certificatului de garanție;
  • Defectele cauzate de fenomene meteorologice extreme (instabilitate atmosferică, inundații, ploi abundente, grindină, pânză freatică ridicată, formă solidă de precipitație/nămeți de zăpadă) care nu țin de natura fabricației produsului și/sau a sistemului de drenaj colmatat.

Constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora, va fi făcută de reprezentantul furnizorului, la sediul clientului, unde a fost instalat produsul, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoștința furnizorului defectul produsului.